עו"ד מעיין בן יהודה

ניווט בעמוד
מעיין בן יהודה

עורכת דין מקרקעין מומחית בהובלת פרויקטים ועריכת חוזים

מתמחה בתחום המקרקעין:

 • חוזי מכר, העברות ללא תמורה, חוזי שכירות, הסכמי שיתוף, חוזים מסחריים, הסכמי שיתוף, הסכמי הלוואה ומימון.
 • העברת זכויות במקרקעין אגב גירושין.
 • העברת זכויות במקרקעין בכפוף למשכנתא.
 • הסדרת רישומים ישנים ומורכבים, טאבו, מינהל, חברה משכנת.
 • צוואות וירושות.
 • משכנתאות ושעבודים / משכונות לטובת בנק / תאגיד חוץ בנקאי / פרטי.
 • טאבו משותף.
 • פרצלציה, רישום בתים משותפים.
 • הקמת ופירוק חברות גוש חלקה.
 • תביעה הצהרתית (פס"ד הצהרתי) במקרקעין, תביעה לפינוי מושכר, תביעה לפינוי ומימוש מקרקעין, הוצל"פ.
 • יפוי כח מתמשך.

התנהלות רבת שנים מול גופים ממשלתיים, כגון:
רשות מקרקעי ישראל, לשכות רישום המקרקעין והמפקח/ת על הרישום, הממונה על המירשם, רשויות מיסוי מקרקעין ועוד..

טלפון: 074-7695578
כתובת: נתניה
ותק: 10 שנים

לייעוץ מקצועי ללא עלות:

לייעוץ מקצועי ללא עלות:

תחומי התעסקות:

מקרקעין
קרא מאמרים

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים מאת עו"ד מעיין בן יהודה:

גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט מהו גישור? גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו...
קרא עוד

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות...
קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח...
קרא עוד

היטל השבחה – היבטים כלכליים בתכנון

היטל השבחה- פיצויים- הפקעות היטל השבחה בדירות בהן יש שינוי תכנוני. תוכנית, שימוש חורג, הקלות. מס המוטל על עליית ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות שלטונית...
קרא עוד

בדיקות תכנוניות בעסקאות מקרקעין

בדיקות מקדימות זהות הצדדים המצב הקנייני קיום שיעבודים מצב תכנוני לפי הפסיקה - מקרים בהם נתבע עו"ד ברשלנות מקצועית קיים תנאי מכללא בהתקשרות לקוח-עו"ד כי יש...
קרא עוד

רשלנות מקצועית

בס"ד נטייה להרחבת אחריות החלה על עו"ד. חובות החלות על עו"ד להיות מיומן וזהיר, להתייעץ עם הלקוח, לעדכן את הלקוח, לעמוד בלוחות זמנים להסביר ללקוח....
קרא עוד

יפוי כח מתמשך

בס"ד תיקון שבחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף ב_____ מאפשר לכל בגיר שגילו מעל 18 לקבוע מראש, בעודו צלול וכשיר משפטית, מי יהיה האדם שיטפל בענייניו,...
קרא עוד

הסכם שיתוף בית משותף או תכנית

בס"ד חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו...
קרא עוד

מכתב התראה בגין אי ביצוע הפקדות

לכבוד:  ******* ח.פ. ******* (להלן: "החברה") התראה בשם מרשתי הגב' ******* ת.ז ******* (להלן: "******* " או "העובדת"), הריני פונה אליכם כדלקמן: הגב' ******* עבדה...
קרא עוד

הסכם ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38

שנערך ונחתם  ביישוב   ביום __  לחודש__ שנת ____ בין: דיירי הבניין הרשומים כבעלים ברחוב   (להלן: "הדיירים ו/או הבעלים")  מצד אחד לבין: משרד עורכי דין                (להלן:...
קרא עוד

הסכם הארכת שכירות

הסכם הארכת שכירות בין: מרחוב אשר יקרא להלן - "המשכיר", מצד אחד ________________________ אשר כתובתכם לצורך הסכם זה הינה: _________________________ ביחד ולחוד, להלן - "השוכר",...
קרא עוד

הסכם שכירות בלתי מוגנת

  אשר נערך ונחתם ביום__ לחודש __ שנת _______   בין: 1.___________ ת.ז_________________ טל' _____________ נייד_________________ מרח' ____________ שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד (להלן:...
קרא עוד

הסכם בן יורשים

שנערך ונחתם ביום______חודש _____2013 ב________   בין:   ----------------- מרח' ________________   --------------------- מרח' _______________ (להלן: "---------------") מצד אחד   לבין:  ------------------- ----------------------- (להלן: "-------'")...
קרא עוד

הסכם חלוקת עיזבון

שנערך ונחתם ביישוב ביום _____    בין: ת.ז.  (להלן: "פלוני") לבין: ת.ז. (להלן: "פלוני") לבין: ת.ז. (להלן: "פלוני")   הואיל: והמנוח/ה ________ ז"ל ת.ז. _____...
קרא עוד

הודעה על הפרת הסכם שכירות

לכבוד: --- משכיר הדירה ברח...... הנדון: הודעה על הפרת הסכם והתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים הסכם שכירות מיום..... (להלן: "ההסכם") שלום רב, ה"ה --- (להלן:...
קרא עוד

חוק שכירות הוגנת

בס"ד קודם כל - מה החוק קובע ביום  17.7.2017 אושרה הצעת חוק שכירות הוגנת, תיקון מס' 1 (תשע"ז – 2017) לחוק השכירות והשאילה תשל"א –...
קרא עוד

עורך דין פירוק שיתוף במקרקעין בפתח

קרא עוד

עורך דין פירוק שיתוף במקרקעין בירושלים

קרא עוד

עורך דין מיסים

קרא עוד

לוגו למשרד עורכי דין

לוגו הוא ההון שמייצג את היכולות וההצלחה שלכם לאורך זמן. וכאשר אנחנו מדברים על משרד עורכי דין, לוגו למשרד עורכי דין אמור לייצג הצלחה רשמית...
קרא עוד

עורך דין בענייני עבודה נתניה

קרא עוד

עורך דין לענייני תעבורה נתניה

קרא עוד

עורך דין לענייני תעבורה בירושלים

קרא עוד

עורך דין לענייני עבודה נתניה

קרא עוד

עורך דין לענייני משפחה בחיפה המלצות

קרא עוד

מחיקת חובות בהוצאה לפועל עורך דין

קרא עוד

השתלמות נוטריונים 2020 ירושלים

קרא עוד

עורכת דין הוצאה לפועל נתניה

קרא עוד

עסקת מכר בנדל"ן

בס"ד כמה חשוב להתחיל ולסיים עסקת מכר בהצלחה ומהר. עסקת מכר דירת מגורים, שבוצעה לפני 40 שנה ולא הסתיימה. לימים הלך לעולמו הבעלים של הדירה....
קרא עוד

עורך דין צבאי בפתח תקווה

עם האישור המתאים והניסיון הרלוונטי, עורך דין צבאי בפתח תקווה רשאי להעניק סיוע משפטי וליווי אישי לחיילים בסדיר או בקבע, וכן לקצינים במהלך שירותם הצבאי....
קרא עוד

עורך דין צבא וביטחון

למה צריך עורך דין צבא וביטחון? בגיל 18 כולנו נדרשים להתגייס לשירות צבאי, ובשלב הזה אנחנו נחשפים לשורה ארוכה של תקנות, חובות ואיסורים. בחלק מהמקרים,...
קרא עוד

המלצות על עורך דין מקרקעין בעפולה

בין אם אתם עומדים לחתום על חוזה לרכישת דירה חדשה ובין אם מצאתם שוכרים פוטנציאליים לנכס שלכם, ייעוץ משפטי וליווי של עורך דין הם קריטיים....
קרא עוד

עורך דין מקרקעין עפולה

בתהליך מכירת הדירה שלכם, יש המון פרטים קטנים שעשויים להשפיע בצורה משמעותית מאוד. למרבה המזל, עם עורך דין מקרקעין עפולה הדילמות בפניהן תעמדו ייראו אחרת...
קרא עוד

ערר לממונה על המרשם בגין סרוב

בס"ד בפני הממונה על המרשם         תיק: ---  11.8.2019   העוררת: חסוי נגד המשיבה: רשמת המקרקעין תל אביב יפו   ערר בהתאם...
קרא עוד

עורך דין לענייני משפחה בעפולה

ההחלטה להתגרש היא ברוב המקרים רק יריית הפתיחה. מיד אחריה מגיעים החיכוכים הבלתי נמנעים באשר לחלוקת הרכוש, דמי המזונות וכמובן הסדרי המשמורת על הילדים. זוגות...
קרא עוד

עורך דין ירושה עפולה

לאורך החיים אנחנו מתמודדים עם מצבים רבים שבהם נדרש ייעוץ משפטי, ונדמה שהנושא הרגיש והחשוב מכולם הוא נושא הירושה. זאת משום שלצד הכאב והאבל, המשפחה...
קרא עוד

עורך דין תעבורה בקרית עקרון

אין ספק שישנן תקנות תעבורה מחמירות מאוד, ואין גם ספק כי יש מאחוריהן היגיון רב. נהיגה במהירות מופרזת או תחת השפעת אלכוהול עשויות להוביל לתאונות...
קרא עוד

עורך דין לתעבורה בקרית עקרון

קרא עוד

עורך דין לענייני תעבורה קרית עקרון

למרות שהחוקים בישראל ברורים ומוכרים היטב, נהגים רבים עדיין נתפסים לעתים כשהם חוצים צומת באור אדום. במצבים מסוימים עבירה זו עשויה להסתיים בתאונת דרכים, וזו...
קרא עוד

עורך דין תאונות דרכים בקרית עקרון

תאונות דרכים בישראל הן לא תופעה נדירה, ולמרבה הצער רבות מהתאונות עשויות להוביל לפגיעה משמעותית בגוף ובנפש. בניסיון להילחם בתופעה הזו קיימת היום אכיפה ניכרת...
קרא עוד

עורך דין תעבורה קרית עקרון

קרא עוד

עורך דין לדיני תעבורה בקרית עקרון

נהגים רבים בישראל מוצאים עצמם ניצבים בפני גופי אכיפה שונים. הם נקנסים ונענשים בחומרה בשל עבירות תעבורה משמעותיות, מנהיגה במהירות מופרזת ועד לנהיגה תחת השפעת...
קרא עוד

עורך דין לענייני תעבורה אור עקיבא

לרוב אתם אולי נהגים זהירים, אבל גם הפעם היחידה שבה החלטתם לנהוג רגע לאחר שרוקנתם עוד כוסית משקה עשויה להספיק כדי להכתים אתכם. בדיקת ינשוף...
קרא עוד

עורך דין לתעבורה באור עקיבא

קרא עוד

עורך דין תעבורה באור עקיבא

אם קיבלתם קנס על עבירת תנועה קלה יחסית, אתם בוודאי לא זקוקים לייעוץ משפטי. עם זאת, בחלק מהמקרים גם עבירה שלא נחשבת לחמורה במיוחד עשויה...
קרא עוד

עורך דין תעבורה אור עקיבא

קרא עוד

עורך דין לדיני תעבורה באור עקיבא

על אף שאנחנו מודעים היטב לחוקים ולתקנות, נהגים רבים "מנסים את מזלם" או פשוט מתגרים בו. נהיגה תחת השפעת אלכוהול, שימוש בטלפון הסלולרי או מהירות...
קרא עוד

עורכת דין בנתניה

עורכת דין בנתניה נחושה בהגנת הלקוחות ומיצוי הזכויות. דיני משפחה, משפט פלילי, נזיקין ועוד. ייצוג לקוחות מהימן עם עשרות תיקים מתוקשרים. עורכת דין בנתניה
קרא עוד

עורך דין רבני בחיפה

למרבה הצער, הסטטיסטיקה מספרת היטב את הסיפור האמיתי. זוגות רבים בישראל בוחרים להתגרש, ובתהליך המורכב והרגיש כל כך הם זקוקים לייעוץ משפטי, ולייצוג בפני בית...
קרא עוד

נוטריון באבן גבירול

תפקידו של נוטריון באבן גבירול כולנו מכירים היטב את משמעות הבירוקרטיה, את הטפסים והאישורים שאנחנו נדרשים להציג לגופים רשמיים שונים, ואת הצורך להוכיח את מהימנותם...
קרא עוד

עורך דין תעבורה

סביר להניח שגם אתם קיבלתם קנס אחרי שפספסתם את תמרור ה"עצור" (או התעלמתם ממנו בהפגנתיות). אולי נתפסתם נוהגים במהירות מופרזת או תחת השפעת אלכוהול. על...
קרא עוד

עורך דין חדלות פרעון ברמת גן

כשאנחנו מדברים על חדלות פרעון אנחנו מתייחסים לסיטואציה המוכרת היטב לישראלים רבים, בין אם כפרטיים ובין אם כמנהלי עסקים ותאגידים. זהו המצב שבו הם מתקשים...
קרא עוד

עורך דין פירוק שיתוף במקרקעין בתל

קרא עוד

עו"ד מקרקעין בתל אביב

קרא עוד

עו"ד מקרקעין תל אביב

קרא עוד

עורך דין פירוק שיתוף במקרקעין ברמת

חוק המקרקעין קובע במפורש כי לשותפים במקרקעין יש את הזכות להחליט על פירוק השותפות הזו – בכל זמן נתון. עם זאת, ישנם מצבים רבים שבהם...
קרא עוד

עורך דין תעבורה ברמת גן

דווקא במקרה היחיד שבו שתיתם עוד כוס יין או צ'ייסר מעבר לתוכניות, נתפסתם על חם. בדיקת הינשוף הוכיחה שנהגתם תחת השפעת אלכוהול, ובהתאם אתם צפויים...
קרא עוד

עורך דין הקפאת הליכים ברמת גן

התרחיש הזה מוכר היטב לעסקים רבים בישראל: הקושי הכלכלי מקשה עליהם לשלם לעובדים, לספקים ולגורמים רבים אחרים. הם מנסים להרים את הראש מעל המים אבל...
קרא עוד

עורך דין פשיטת רגל ברמת גן

עורך דין פשיטת רגל עוד הלוואה ואחריה אחת נוספת, וגם צ'קים שפזורים בכל מקום ותשלומים שלא נגמרים בכרטיס האשראי. כל אלה יחד מצטברים לחוב גדול...
קרא עוד

עורכי דין דיני עבודה תל אביב

קרא עוד

עורך דין בענייני עבודה תל אביב

קרא עוד

עו"ד לדיני עבודה תל אביב

קרא עוד

עו"ד לענייני עבודה בתל אביב

קרא עוד

עורך דין דיני עבודה תל אביב

קרא עוד

עורך דין עבודה תל אביב

קרא עוד

עורכי דין לדיני עבודה בתל אביב

קרא עוד

עורך דין לדיני עבודה תל אביב

קרא עוד

עורך דין לענייני עבודה תל אביב

קרא עוד

עורך דין דיני עבודה בתל אביב

קרא עוד

עורך דין דיני עבודה תל אביב

קרא עוד

המלצות על עורכי דין

קרא עוד
יצירת קשר

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם