רשלנות מקצועית

בס"ד

נטייה להרחבת אחריות החלה על עו"ד.

חובות החלות על עו"ד

להיות מיומן וזהיר, להתייעץ עם הלקוח, לעדכן את הלקוח, לעמוד בלוחות זמנים להסביר ללקוח.

כאשר יש חריגות בניה לפעמים אי אפשר להכשירבמקרים של חריגות בניה יש להחתים את הלקוח על כך שהוא יודע שיש חריגות בניה ובכל זאת רוצה לעשות את העסקה והוא פוטר את עוה"ד מאחריות.

אי בדיקת מצב תכנוני. בת"א יש אלפי דירות שבהיתרי הבניה רשומות כמחסניםהיום מאוד פשוט לבדוק את תיק הבניה. לבדוק שאין המדובר במחסן.

עילות רשלנות נגד עו"ד: אי רישום זכויות, אי בדיקת זכויות בטרם עריכת הסכמי המכר ברשויות שונותשיעבודים ברשם המשכונות, במנהל, בטאבו וברשם החברות, התחייבות כלפי בנקים למשכנתאות, התחייבות לסיום רישום בזמן הבטחת כספים, עריכת חוזה לקוי שאינו מבטיח זכויות על הצדדים

רשלנות לשומרי הסףחידושים מהשנים האחרונות: \פרשת ענבל אור, אפריל 2016 "השופט איתן אורנשטיין פסק כי קבוצת אור סיטי של ענבל אור תיכנס להליך פירוק. עו"ד איתן ארז שמונה למפרק "כל שומרי הסף כשלו כישלון טוטאלי. היו פה עסקאות נוגדות, ערבוב כספים, מכירת דירות משבועבדות".

פרשת אדמה

יוני 2016- "כספי נאמנות לא הופקדו בחשבונות נאמנות." בפשרה זו, היו לוקחים את הלקוחות למשרדים הגדולים ביותר בתל אביב כדי לזרוע תחושת ביטחון.

הלקוחות הגיעו ללא עו"ד. עד כמה חובת הזהירות שלך כלפי הצד שכנגד? יש לצאת מנקודת הנחה שאנחנו בסביבה אויינת.

פרשת אורבקופ

2016 אפרילהשופט אורנשטיין, לגבי חברה קנדית, "איפה היו כל האנשים שאמורים היו למנוע את זה? כולם נרדמו?"

אדמות חלקאיות !!! הרבה תביעות רשלנות בעסקאות על אדמות חקלאיות. נקבע שיש חובה על עו"ד להסביר על הסיכויים להכשרת קרקעות חקלאיות.

סעיף 65 לחוק חוזה ביטוחהמבטח חייב בשיפוי בגין חובות כלפי צד שלישי.- דהיינו: הפוליסה מכסה חבות כלפי צדדים שלישיים ולא חבות של עו"ד כלפי עצמו. אדם אינו יכול להיות אחראי כלפי עצמו מבחינה משפטית ולכן ביטוח האריות מקצועית שלו אינו מכסה את חיוביו כלפי עצמו.

תקן 22

איזה בדיקות אני, עו"ד צריך לעשותהכל תלוי בסוג העסקה.

אחריות מקצועית גם בעסקאות רכישת מקרקעין.

כיסוי חבות כלפי צד ג'. לכן חשוב שעו"ד לא ייצג את עצמו!!!

חובות עו"ד כלפי מי שאינו לקוח שלו

לא להיכנס לעסקאות מול מי שאינו מיוצג!!! מאוד חשוב שלכל צד יהיה עו"ד משלו. עו"ד יכול לשאת באחריות מקצועית גם כלפי מי שאינו לקוח שלו.

חובת גינות כללית כלפי צד ג'. עד כמה החובה שלי כעו"ד להזהיר את הצד השני?

כאשר הצד השני לא מיוצג, חובת הזהירות כלפי הצד שמולך מוגברת. פס"ד סילביו נחום, עו"ד נ' דורנבאוםאם יש עו"ד של הצד שכנגד, חשוב שכל אחד יגיש את המשך שלו. לפעמים רק אימות חתימה יכולה להקים חובות עו"ד כלפי מי שייחשב כלקוח שלו.

לצמצם מגמת הרחבת חובת הזהירות המוטלות על עו"ד כלפי צדדים שלישיים, עומדים השיקולים הבאים:

  1. כתוב בחוזה שעו"ד של הצד א' אינו מייצג את הצד השני ועדיין צדדים נמנעים מלקחת עו"ד לעצמם.

  2. מניעת תמריץ לצד השלישי לשכור לעצמו עו"ד

  3. חשש מפני ריבוי תביעות נגד עו"ד.

מה קורה כשעו"ד אינו מסביר?

"עו"ד לא הזהיר את הרוכשים ביחס לסיכונים שהם נוטלים על עצמם ברכישת זכויות מונות של המוכר ועוה"ד לא היה ער בעצמו לסיכונים". כאשר עו"ד מזהה שהעסקה מסוכנת, עליו להתפטר!!! לא די להזהיר את הלקוח על הסיכונים הבלתי סבירים, אלא עליו לוותר על הייצוג.

כדאי להתאים את ביטוח האחריות מקצועית של עו"ד לתחום העיסוק.

כיסוי לרשלנות נבחן לפי מספר קריטריונים: הכרעה בכיסוי על הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשי רשלנות, טעות או השמטה. אין כיסוי למעשים שחורגים מרשלנות מקצועיתייעוץ לא לגיטימיייעוץ על עשיית פעולות עברייניות.

דחיית תביעה על כיסוי ביטוחי כאשר מעשי עו"ד אינם מכוסים בפוליסה. זו רשלנות של עו"ד ששגה בהבנת תפקיד כנאמן והפעיל שיקול דעת מוטעה בהעברת הכספים. אין כיסוי למעשים פליליים !!!

התקלות הכי גדולות הם כאשר מייעצים לחברים או אומרים דברים כאשר אין לנו מומחיות בהם.

לא לעשות עסקים עם חברים ולא להתעסק במה שאנחנו לא מבינים.

הפוליסה הינה על בסיס claim made – המועד הקובע לצורך תחולת הפוליסה הוא מועד הגשת התביעה.

מקרה הביטוח= תביעה/ מכתב התראה/ ידיעה על נסיבות שעלולות להוביל לתביעה.

הרציונלמועד המשעה המחדל הינו עלום שכן לעיתים המעשה, המחדל מתמשכים ותוצאות יתבררו רק לאחר זמן רב.

יתרוןוודאות.

תלוי בכל פוליסה.

חשוב לתת הודעה לחברת הביטוח כמה שיותר מוקדם.

Run off- היא פוליסה למספר שנים קדימה. בדרך כלל 7 שנים. אם עו"ד הולך להיות שופט, חברת הביטוח ממנת לו פוליסת ביטוח ל-7 שנים קדימה.

חשוב לעשות את הפוליסה הזו בעת פרישה מהמקצוע.

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט מהו גישור? גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו.. קרא עוד

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם