רשלנות מקצועית

בסד

נטייה להרחבת אחריות החלה על עוד.

חובות החלות על עוד

להיות מיומן וזהיר, להתייעץ עם הלקוח, לעדכן את הלקוח, לעמוד בלוחות זמנים להסביר ללקוח.

כאשר יש חריגות בניה לפעמים אי אפשר להכשירבמקרים של חריגות בניה יש להחתים את הלקוח על כך שהוא יודע שיש חריגות בניה ובכל זאת רוצה לעשות את העסקה והוא פוטר את עוהד מאחריות.

אי בדיקת מצב תכנוני. בתא יש אלפי דירות שבהיתרי הבניה רשומות כמחסניםהיום מאוד פשוט לבדוק את תיק הבניה. לבדוק שאין המדובר במחסן.

עילות רשלנות נגד עוד: אי רישום זכויות, אי בדיקת זכויות בטרם עריכת הסכמי המכר ברשויות שונותשיעבודים ברשם המשכונות, במנהל, בטאבו וברשם החברות, התחייבות כלפי בנקים למשכנתאות, התחייבות לסיום רישום בזמן הבטחת כספים, עריכת חוזה לקוי שאינו מבטיח זכויות על הצדדים

רשלנות לשומרי הסףחידושים מהשנים האחרונות: \פרשת ענבל אור, אפריל 2016 “השופט איתן אורנשטיין פסק כי קבוצת אור סיטי של ענבל אור תיכנס להליך פירוק. עוד איתן ארז שמונה למפרק כל שומרי הסף כשלו כישלון טוטאלי. היו פה עסקאות נוגדות, ערבוב כספים, מכירת דירות משבועבדות“.

פרשת אדמה

יוני 2016- “כספי נאמנות לא הופקדו בחשבונות נאמנות.” בפשרה זו, היו לוקחים את הלקוחות למשרדים הגדולים ביותר בתל אביב כדי לזרוע תחושת ביטחון.

הלקוחות הגיעו ללא עוד. עד כמה חובת הזהירות שלך כלפי הצד שכנגד? יש לצאת מנקודת הנחה שאנחנו בסביבה אויינת.

פרשת אורבקופ

2016 אפרילהשופט אורנשטיין, לגבי חברה קנדית, “איפה היו כל האנשים שאמורים היו למנוע את זה? כולם נרדמו?”

אדמות חלקאיות !!! הרבה תביעות רשלנות בעסקאות על אדמות חקלאיות. נקבע שיש חובה על עוד להסביר על הסיכויים להכשרת קרקעות חקלאיות.

סעיף 65 לחוק חוזה ביטוחהמבטח חייב בשיפוי בגין חובות כלפי צד שלישי.- דהיינו: הפוליסה מכסה חבות כלפי צדדים שלישיים ולא חבות של עוד כלפי עצמו. אדם אינו יכול להיות אחראי כלפי עצמו מבחינה משפטית ולכן ביטוח האריות מקצועית שלו אינו מכסה את חיוביו כלפי עצמו.

תקן 22

איזה בדיקות אני, עוד צריך לעשותהכל תלוי בסוג העסקה.

אחריות מקצועית גם בעסקאות רכישת מקרקעין.

כיסוי חבות כלפי צד ג‘. לכן חשוב שעוד לא ייצג את עצמו!!!

חובות עוד כלפי מי שאינו לקוח שלו

לא להיכנס לעסקאות מול מי שאינו מיוצג!!! מאוד חשוב שלכל צד יהיה עוד משלו. עוד יכול לשאת באחריות מקצועית גם כלפי מי שאינו לקוח שלו.

חובת גינות כללית כלפי צד ג‘. עד כמה החובה שלי כעוד להזהיר את הצד השני?

כאשר הצד השני לא מיוצג, חובת הזהירות כלפי הצד שמולך מוגברת. פסד סילביו נחום, עוד נדורנבאוםאם יש עוד של הצד שכנגד, חשוב שכל אחד יגיש את המשך שלו. לפעמים רק אימות חתימה יכולה להקים חובות עוד כלפי מי שייחשב כלקוח שלו.

לצמצם מגמת הרחבת חובת הזהירות המוטלות על עוד כלפי צדדים שלישיים, עומדים השיקולים הבאים:

  1. כתוב בחוזה שעוד של הצד אאינו מייצג את הצד השני ועדיין צדדים נמנעים מלקחת עוד לעצמם.

  2. מניעת תמריץ לצד השלישי לשכור לעצמו עוד

  3. חשש מפני ריבוי תביעות נגד עוד.

מה קורה כשעוד אינו מסביר?

עוד לא הזהיר את הרוכשים ביחס לסיכונים שהם נוטלים על עצמם ברכישת זכויות מונות של המוכר ועוהד לא היה ער בעצמו לסיכונים“. כאשר עוד מזהה שהעסקה מסוכנת, עליו להתפטר!!! לא די להזהיר את הלקוח על הסיכונים הבלתי סבירים, אלא עליו לוותר על הייצוג.

כדאי להתאים את ביטוח האחריות מקצועית של עוד לתחום העיסוק.

כיסוי לרשלנות נבחן לפי מספר קריטריונים: הכרעה בכיסוי על הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשי רשלנות, טעות או השמטה. אין כיסוי למעשים שחורגים מרשלנות מקצועיתייעוץ לא לגיטימיייעוץ על עשיית פעולות עברייניות.

דחיית תביעה על כיסוי ביטוחי כאשר מעשי עוד אינם מכוסים בפוליסה. זו רשלנות של עוד ששגה בהבנת תפקיד כנאמן והפעיל שיקול דעת מוטעה בהעברת הכספים. אין כיסוי למעשים פליליים !!!

התקלות הכי גדולות הם כאשר מייעצים לחברים או אומרים דברים כאשר אין לנו מומחיות בהם.

לא לעשות עסקים עם חברים ולא להתעסק במה שאנחנו לא מבינים.

הפוליסה הינה על בסיס claim made – המועד הקובע לצורך תחולת הפוליסה הוא מועד הגשת התביעה.

מקרה הביטוח= תביעה/ מכתב התראה/ ידיעה על נסיבות שעלולות להוביל לתביעה.

הרציונלמועד המשעה המחדל הינו עלום שכן לעיתים המעשה, המחדל מתמשכים ותוצאות יתבררו רק לאחר זמן רב.

יתרוןוודאות.

תלוי בכל פוליסה.

חשוב לתת הודעה לחברת הביטוח כמה שיותר מוקדם.

Run off- היא פוליסה למספר שנים קדימה. בדרך כלל 7 שנים. אם עוד הולך להיות שופט, חברת הביטוח ממנת לו פוליסת ביטוח ל-7 שנים קדימה.

חשוב לעשות את הפוליסה הזו בעת פרישה מהמקצוע.

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד

היטל השבחה – היבטים כלכליים בתכנון

היטל השבחה- פיצויים- הפקעות היטל השבחה בדירות בהן יש שינוי תכנוני. תוכנית, שימוש חורג, הקלות. מס המוטל על עליית ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות שלטונית.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם