פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף או תכנית חלוקה

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח הבעלות נקבע לפי חלקו של אותו שותף בקרקע. כל השותפים בעלים ביחד בקרקע הווה אומר בעלות "במושע" ולמעשה כולם בעלים יחד של כל גרגר וגרגר במקרקעין, כפי חלקיהם היחסי.

ההשלכות של בעלות במושע הן שכל פעולה במקרקעין מצד יחיד הבעלים כפופה לקבלת הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין.

השותף היחיד מנוע מלהשכיר או לבנות ו/או להחזיק בחלק ספציפי מהמקרקעין, ללא קבלת הסכמת יתר השותפים למקרקעין.

מצב כזה גורם לצרות וסכסוכים בין שותפים ולכן קיימים 3 פתרונות לייחוד זכויות, כדלהלן:

  1. פרצלציה היא חלוקה של מקרקעין, במסגרת תוכנית מפורטת לחלקות נפרדות ועצמאיות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו).

  2. בית משותף ניתן לרישום כאשר יש לפחות שתי דירות או יותר. רישום הבית המשותף מתבצע בפנקס הבתים המשותפים. לכל דירה יש בעלות נפרדת, ושאר חלקי הבניין, חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, נחשבים לרכוש משותף ונמצאים בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבניין.

  3. הסכם שיתוף נערך בין שותפים בזכויות במקרקעין, מקום בו לא ניתן לרשום חלוקה או בית משותף או עד להשלמת רישום החלוקה או הבית המשותף בטאבו.

מדוע לערוך הסכם שיתוף?

שווי ערך מקרקעין ללא הסדרה של ניהול וחלוקת הזכויות במקרקעין פוחת בעשרות אחוזים.

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט מהו גישור? גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו.. קרא עוד

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

היטל השבחה – היבטים כלכליים בתכנון

היטל השבחה- פיצויים- הפקעות היטל השבחה בדירות בהן יש שינוי תכנוני. תוכנית, שימוש חורג, הקלות. מס המוטל על עליית ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות שלטונית.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם