עסקת מכר בנדל"ן

בס"ד

כמה חשוב להתחיל ולסיים עסקת מכר בהצלחה ומהר.

עסקת מכר דירת מגורים, שבוצעה לפני 40 שנה ולא הסתיימה.

לימים הלך לעולמו הבעלים של הדירה.

מסיבה לא ידועה, לא הושלם הרישום במרשם רשות מקרקעי ישראל ובטאבו על שם הרוכשים, באופן מלא.

בין היורשים לרוכשי הדירה נוצרו מחלוקות בדבר התשלום והרישום נמנע בשל העדר שיתוף פעולם מצד העזבון.

לפיכך, נאלצו הרוכשים לפתוח בתביעה למתן פסק דין הצהרתי, להכרה בזכויותיהם ברכישת הדירה.

לבסוף נפסק, במסגרת פשרה סעיף 79 א,  כי בכפוף לתשלום סכום סמלי לעזבון (7,000 ש"ח) , שנקבע על מנת לסגור את התיק ולא מתוך ראיות כלשהן להעדר תשלום, שלא היו בנמצא, יועברו הזכויות על שם מרשיי.

פסק הדין להורדה (בקרוב) | מי הם בעלי זכות החכירה

מאת | מעיין בן יהודה

 

 

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ
פרטים נוספים