עורך דין צבא וביטחון

למה צריך עורך דין צבא וביטחון?

בגיל 18 כולנו נדרשים להתגייס לשירות צבאי, ובשלב הזה אנחנו נחשפים לשורה ארוכה של תקנות, חובות ואיסורים. בחלק מהמקרים, כאשר חייל בסדיר או מועמד לשירות ביטחון מפרים את החוקים, הם עשויים להתמודד עם השלכות חמורות ביותר. עם זאת, עורך דין צבא וביטחון השולט היטב בחוקי הצבא יוכל לעזור לכם להתמודד בצורה טובה יותר עם החקירה שעל הפרק, לפעול באופן אפקטיבי לאחר היעדרות משירות ואף להימנע לחלוטין מגיוס לשירות סדיר.

עורך דין צבא וביטחון – מתי הוא קריטי?

חקירת מצ"ח איננה שונה באופן מהותי מכל חקירה פלילית המתנהלת בחיי האזרחיים, וכאשר חייל (או מועמד לשירות ביטחון) נחשב לעריק הוא עשוי להתמודד עם ענישה חמורה מאוד, לרבות עונשי כליאה. עורך דין צבא וביטחון עומד לרשותם של החיילים בכל אחד ממצבים אלה, וכן כאשר נדרשת עמידה בפני ועדות שונות או כאשר מבקש אזרח לתבוע את משרד הביטחון בשל פציעה שנגרמה במהלך השירות הצבאי, או בעת שהתייצב לשירות המילואים.

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

הודעה על הפרת הסכם שכירות

לכבוד: --- משכיר הדירה ברח...... הנדון: הודעה על הפרת הסכם והתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים הסכם שכירות מיום..... (להלן: "ההסכם") שלום רב, ה"ה --- (להלן:.. קרא עוד

חוק שכירות הוגנת

בס"ד קודם כל - מה החוק קובע ביום  17.7.2017 אושרה הצעת חוק שכירות הוגנת, תיקון מס' 1 (תשע"ז – 2017) לחוק השכירות והשאילה תשל"א –.. קרא עוד

עורך דין פירוק שיתוף במקרקעין בפתח

פרטים נוספים