ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – להיערך היום לעתיד של מחר

עד לשנת 2017, אדם שחדל להיות מסוגל לנהל את ענייניו עקב מצבו הרפואי או הקוגניטיבי, פעמים רבות עורר סביבו מאבקים משפטיים מצד בני משפחתו סביב השאלה מי ימונה לו לאפוטרופוס.

לרוב מדובר בהליך ארוך הכרוך בפיקוח רב מצד בית המשפט, ובמסגרתו נדרשת מעורבות של עובדים סוציאליים מטעם המחלקה לשירותים חברתים.

בסיומו של ההליך מוגש תסקיר עם המלצה בדבר הנחיצות במינוי האופוטרופוס, ובית המשפט מכריע בדבר – כאש לאדם שכבר איבד את יכולתו לנהל את נייניו ולקבל החלטות הקשורות בגופו או ברכושו, אין על השפעה על תוצאותיו. 

לפני כשנתיים נכנס לתוקפו תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962,

המפאשר לכל אדם בגיר, בעודו צלול ומבין בדבר, למנות אדם אחר לפי בחירתו, שיוסמך לנהל את ענייניו הרפואיים, הרכושיים או האישיים – וזאת באמצעות הפקדת ייפוי כוח מתמשך שנערך על ידי עורך דין מוסמך, המסמיך קרוב משפחה, ידיד או אפילו בעל מקצוע לדאוג לעיינים שנקבעו בייפוי הכוח;

כך, הממנה קובע הנחיות מפורשות המעצבות באופן גמיש את סמכויותיו של מיופה הכוח ביחס לניהול נכסיו, בחירת מקום מגוריו, הסדרת ענייניו הרפואיים ועוד – והכל תוך שמירה על כבודו ועל רצונותיו וכוונותיו של מייפה הכוח. 

יודגש כי לצורך ביצוע פעולות מסויימות, כגון מכירת מקרקעין או פעולות משפטיות ששוויין עולה על 500 א”ש – קיים צורך באישור בית המשפט. 

הסדר משפטי פשוט זה של ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה להליך מינוי האפוטרופוס, ובאמצעותו יכול כל אדם בגיר וצלול בדעתו –

ובפרט קשישים ומי שחווה הידרדרות במצבו הרפואי או הקוגניטיבי – לבחור מי ינהל את ענייניו כאשר הוא עצמו יאבד את כשירותו לכך; לקבוע באילו תנאים ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו; ולתת הנחיות בדבר תכנון עתידו, בהתאם לרצונותיו והשקפותיו. 

עו”ד ריטה פרייס הוכשרה על ידי האפוטרופוס הכללי בשיתוף לשכת עורכי הדין, לערוך ייפוי כוח מתמשך לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962.

Rita Price signature

ריטה פרייס, עו”ד

צרו איתנו קשר

קונסלור