ייפוי כוח מתמשך

בס”ד

החוק

ביום 29.3.16 התקבל בכנסת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס’ 18) וחוק זה חולל מהפיכה מקיפה בדיני האפוטרופסות.

החוק תוקן בין היתר ע”י תוספת של 4 מוסדות משפטיים חדשים:

עו”ד לירז ראש

עורכת דין לירז ראש, בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי...
עורכת דין ל נוטריון
קרא עוד
 1. יפוי כח מתמשך
 2. תומך בקבלת החלטות
 3. מסמך הבעת רצון
 4. הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

 

יפוי הכח המתמשך הוא הכלי העיקרי שמכוון לשמש כהסדר חליפי למוסד האפוטרופסות על פי מינוי.

בעצם ניתנה האפשרות לאדם לערוך יפוי כח, בשעה שהוא כשיר ומסוגל לקבל החלטות מושכלות ולהכין את עצמו לעת שבה הוא כבר לא יהיה “מסוגל בדבר”, כלומר כשתהיה התדרדרות במצבו עקב מחלה, תאונה וכו’.

עו”ד לירז ראש

עורכת דין לירז ראש, בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי...
עורכת דין ל נוטריון
קרא עוד

לפני שנרחיב מהו יפוי כח מתמשך ומה ניתן לקבוע במסגרתו אטט קטע מדברי ההסבר להצעת החוק, ממנו נלמד באופן מהיר את רוח החוק:

“האפוטרופסות אשר נועדה במקורה לסייע לאנשים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם ולהגן עליהם מפני ניצול ופגיעה של אחרים, או מפני פגישה שלהם בעצמם, הפכה לא אחת לכלי המגביל את זכויותיו ואת חירותו של מי שמונה לו אפוטרופוס, לקבל החלטות בנוגע לגופו או לרכושו או לבצע פעולות בקשר להם. הדבר אמור במיוחד לגבי מי שמונה לו אפוטרופוס אשר אינו מסוגל לדאוג לכלל ענייניו, אך הוא עדיין בעל כושר שיפוטי מלא או חלקי”

התיקון לחוק מבליט את העצמאות, האוטונומיה וכיבוד רצונו של האדם.

עו”ד לירז ראש

עורכת דין לירז ראש, בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי...
עורכת דין ל נוטריון
קרא עוד

 

יפוי הכח המתמשך מאפשר בעצם – “שליטה כאשר כבר אין שליטה”

 

עו”ד לירז ראש

עורכת דין לירז ראש, בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי...
עורכת דין ל נוטריון
קרא עוד

בחוק ישנן חלופות נוספות אשר בהן לא אעסוק במאמר זה אולם הן מוצגות כאן כחלופות:

 1. מסמך הבעת רצון
 2. הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

 

מאמר זה יתמקד בחלופת יפוי הכח מתמשך.

עו”ד לירז ראש

עורכת דין לירז ראש, בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי...
עורכת דין ל נוטריון
קרא עוד

אז מיהם הגורמים הרלוונטיים ביפוי כח מתמשך?

במסגרת הכלי המשפטי המוגדר כיפוי כח מתמשך קיימים מספר “שחקנים”, מספר גורמים רלוונטיים: הממנה, מיופה הכח והאדם המיודעץ

הממנה-

 1. בגיר – מעל גיל 18
 2. אדם עם מוגבלות – כשרותו המשפטית לא נשללת. על פי החוק תיעשה התאמה לאנשים עם מוגבלויות

הממנה חשוב שיבין שבעצם הוא נותן את המושכות לטיפול בענייניו למישהו אחר – עד לפטירתו.

עו”ד לירז ראש

עורכת דין לירז ראש, בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי...
עורכת דין ל נוטריון
קרא עוד

חשוב לדעת שבמצבים דינמיים שלממנה עדיין יש כושר החלטה, הממנה יפעל בהתאם לרצונו ויכולתו.

 

מיופה הכח –

ניתן למנות מיופה כח אחד או יותר

כדאי לשים את הדעת על מינוי מיופה כח חליפי למקרה שנבצר ממיופה הכח לפעול

עו”ד לירז ראש

עורכת דין לירז ראש, בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי...
עורכת דין ל נוטריון
קרא עוד

היתן למנות מיופה כח לעניינים מסויימים או לכלל העניינים. כל האפשרויות פתוחות ולכן חשוב מאוד לחשוב על כל ההיבטים לפני עריכת יפוי הכח.

כיוון שיפוי הכח הינו מסמך ארוך טווח.

לדוגמא אם בוחרים למנות מיופה כח לעניינים רפואיים – אז יש ענין לפעולות שכרוכות במימון וצריך לתת את הדעת האם הוא יוכל לפעול גם בהיבט הרכושי.

עו”ד לירז ראש

עורכת דין לירז ראש, בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי...
עורכת דין ל נוטריון
קרא עוד

תנאי הכשירות של מיופה הכח –

 1. בגיר
 2. יחיד (ולא תאגיד)
 3. לא אדם שמונה לו אפוטרופוס
 4. אין לגביו יפוי כח בתוקף

 

החוק עוסק גם במניעת ניגוד עניינים וקובע מי לא יוכל לשמש כמיופה הכח –

בענייני רכוש – פושט רגל ללא הפטר מצטבר /חייב מוגבל חמור

מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום במישרין/בעקיפין – לא מדובר על בן משפחה

 

מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום במישרין/בעקיפין – שוב לא בן משפחה

מי שהינו עוה”ד /בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח המתמשך

 

סמכויות מיופה הכח –

העיקרון הינו שכל מה שבסמכות הממנה יהיה בסמכות מיופה הכח, למעט מה שהחוק מחריג

החריגים הינם: פעולה שלפי מהותה / לפי דין על הממנה לבצעה אישית (כגון המרת דת, אימוץ), פעולות שדורשות הסכמה מפורשת (תרומות, מתנות, הלוואות), פעולות שמצריכות אישור בי”מ (נדל”ן, עיזבון)

 

חיוביו של מיופה הכח –

 

כיצד יפעל מיופה הכח? על מיופה הכח חלים מספר חיובים וכללית שעליו לנהוג על פיהם

גם כשיש התדרדרות, זה לא קו ישר ורצוף וישנן עליות ומורדות, יש ימים שהיכולת התפקודית טובה יותר ואז צריך למקסם את יכולתו של הממנה לפעול בעצמו.

 

דרכי קבלת ההחלטות –

החוק קבע מדרג לקבלת החלטות ע”י מיופה הכח:

 

הנחיות מקדימות –

זוהי בעצם תפירה אישית בכל תחום שנוגע לממנה. זהו סוג של מורה נבוכים עבור מיופה הכח ולכן החשיבות של הנחיות מקדימות ברורות ומפורטות הוא כל כך חשוב.

ניסוח ההנחיות המקדימות זו הזדמנות להעלות את הנושאים שהרבה פעמים קשה לדבר עליהם. יש פה חשיבה של הממנה איך הוא רוצה לראות את עצמו ביום סגריר.

 

בעיקרון – מיופה הכח חייב לפעול על פי ההנחיות המקדימות אולם כמובן שישנם חריגים :

שכר והוצאות –

שכר רק אם נקבע במפורש סכומו ביפוי הכח, והוצאות – מיופה הכח  רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו.

 

סיום תפקידו של מיופה הכח –

מיופה הכח מסיים את תפקידו במקרה של ביטול או פקיעה.

מיופה הכח מחויב למסור ללמנה או למי שקבע בית המשפט את הנכסים והמסמכים.

במקרה של פטירת הממנה – למיופה הכח ישנם 90 יום לסגירת פינות, לטיפול בנושא האבלות והפטירה – מבלי שידרש לקבל את אישור בי המשפט.

 

האדם המיודע –

הרציונאל בקביעת אדם מיודע הוא – קיומו של גורם “מפקח” פנימי, ולכן מינוי אדם מיודע היא רשות ולא חובה.

המיודע מקבל הודעות מהאפוטרופוס הכללי בדבר כניסה לתוקף של יפוי הכח, הוא זכאי לקבל מידע מהאפוטרופוס הכללי בדבר זהות מיופה הכח, לאילו עניינים התמנה וכו’

 

מהם השלבים בחייו של יפוי כח מתמשך

שלב 1  – עריכה וחתימה בפני עו”ד

צריך לחתום על מספר עותקים מקוריים (לממנה, למיופה הכוח,

לאפוטרופוס הכללי)

שמירת עותק מקורי- בידי עוה”ד והאפוטרופוס הכללי. מומלץ גם בידי הממנה

ומיופה”כ

 

שלב 2 – הפקדה

ההפקדה מהווה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של יפוי הכח המתמשך

שלב 3 – כניסה לתוקף

הכניסה לתוקף- במועד שהממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה שהתקיימו התנאים וקוימו חובות היידוע

הממנה רשאי לקבוע את הדרך שבה ייקבע שהוא אינו מבין בדבר באמצעות :

1 . חוו”ד מומחה מקצועי

2 . בדרך אחרת ובלבד שלא לפי החלטת מיופה הכוח בלבד

 1. מיופ”כ יודיע על התקיימות התנאים לממנה, למיודע, לאדם המדווח ,לקרוב

שהממנה מתגורר אצלו/למנהל המעון וימסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי

חשוב: אין בכניסה לתוקף כשלעצמה לשלול את כשרותו המשפטית של אדם

קבלת מידע

– ממועד הכניסה לתוקף- זכאים קרובי הממנה ומיודעים לקבל מידע חלקי אלא אם הוגבלו ע”י הממנה .

– צד ג’ זכאי לקבל אישור מהאפוטרופוס הכללי שייפוי שהוצג לפניו הופקד אצלו ושהוא קיבל הצהרה על כניסתו לתוקף

תקופת התוקף של ייפוי הכוח המתמשך תקבע :

– על פי קביעת הממנה (לרבות המועד)

– עד לפקיעתו בהתאם לעילות הפקיעה, הביטול או שינויו ע”י הממנה

 

שלב 4  פקיעת תוקף ייפוי הכוח 

עילות הפקיעה :

 

עו”ד לירז ראש

073-7586009

עורכי דין בתחום הנוטריון

עו”ד לירז ראש

עורכת דין לירז ראש, בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין
קרא עוד

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם