המלצות עורכי דין

עו"ד ריטה פרייס

מומחית בדיני 

ריטה פרייס
מעיין בן יהודה

עו"ד מעיין בן יהודה

מומחית בדיני

Practice Areas

Joint Degree

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Real Estate

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

General Counsel

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Health Care

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Arbitrations

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Corporate Law

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Contact Us

(212) 336-1440-556

76 Fifth Av. New York, NY 10153