היטל השבחה – היבטים כלכליים בתכנון

היטל השבחה- פיצויים- הפקעות

היטל השבחה

בדירות בהן יש שינוי תכנוני. תוכנית, שימוש חורג, הקלות. מס המוטל על עליית ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות שלטונית משביחה. שיעור היטל ההשבחה הינו 50% מעליית ערך המקרקעין בעקבות השינוי התכנוני.

משלמים את היטל ההשבחה אם בונים או מוכרים בלבדזה אירוע ההשבחה.

השבחה עליית שוויים של מקרקעין עקב שינוי תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שימוש חורג מהיתר או שימוש חורג מתוכנית.

שני תנאים מצטברים צריכים להתקיים על מנת שיוטל היטל השבחה

  1. שווי המקרקעין עלה

  2. בעקבות אחת הפעולות התכנון הנ"ל.

  3. לא ייגבה היטל השבחה בגין עליית שווי מקרקעין שנגרמה שלא עקב אחת משלושת הפעולות התכנון המנויות בסעיף כגון עליית מחירים כללית בשוק החופשי.

חישוב ההשבחה

הכלל: יש לחשב את שווי המקרקעין במצב החדש וממנו לנכות את השווי במצב הקודם. התוצאה המתקבלת מההפרש בין הסכומים היא שתחשב להשבחה, כאשר היטל ההשבחה הינו x מההשבחה.

הדרך לחישוב השומה שהומצאה בפסיקה קצת שונה.

אירוע המס מול מועד המימוש

יש להבחין בין אירוע המס (תכנית, הקלה, שימוש חורג), לבין מועד תשלום המס (מועד המימוש).

החיוב במס נולד במועד אירוע המס אבל תשלום ההיטל נדחה (בתופת הצמדה) עד למועד מימוש הזכויות.

דחיית תשלום היא עד למועד בו תוספת העושר תהה זמינה: מכירה/ קבלת היתר בניה/ התחלת שימוש.

במקרה של מכר

נדרש שהדיווח לוועדה המקומית ייעשה בתוך זמן מוגבל מיום חתימת ההסכם וזאת כדי להימנע מתוספת תשלום גבוהה של ריבית פיגורים.

התחלת שימוש כמימוש זכויות

האם התחלת שימוש חלה עקב אישור תכנית המשביחה, רק מקום בו לא נדרש היתר על פי דין, ואינה חלה על שימוש הטוען קבלת היתר בנייה, או שמא הא חלה על כל "התחלת שימוש" בין שהוא טעון היתר בנייה ובין אם לאו? נקבע כי הפרשנות הייתה לטובת האזרח.

מי הוא חייב בהיטל השבחה?

לפי סעיף 2 לחוק: בעלים או חוכרים הם משלמי היטל ההשבחה. הרחבת זכויותשינויים תכנוניים: דרך גישה לחלקה, חלוקת הזכויות….הטבות שניתנות לבעלים או לחוכר. לפעמים חלקה מתעשרת עקב אישור תכנית לחלקה סמוכה.

חוזה פיתוח מהווה "שלב ביניים" לפני מתן זכויות של חכירה לדורות או בעלות ליזם שבמסגרתוגם חוזים אלה (תלת שנתיים), יש לראות את היזם בתקופת הפיתוח כחוכר לדורות לצורך תשלום היטל ההשבחה, לאור העובדה כי הוא בעל אינטרס כלכלי עיקרי וזה שקוצר את פירות ההשבחה.

ועדה מקומית גובת את היטל ההשבחה

חולק על גובה החיוב: ועדות ערר או שמאי מכריע

חולק על עצם חיוב: ועדת ערר

על החלטת ועדת ערר ניתן לערער בבית המשפט המחוזי.

פיצויים

הפקעות

קבצים להורדה

 


עו"ד צבי שוב

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט מהו גישור? גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו.. קרא עוד

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם