גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט

מהו גישור?

גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו סמכות להכריע בסכסוך.

מטרתו היא להשיג בסיומו הסגר, דהיינו הסכם בין בעלי הדין על ישוב הסכסוך ביניהם.

ההסדר המתקבל אינו נכפה על הצדדים אלא מושג רק בהסכמה וכל אחד מן הצדדים רשאי בכל עת להפסיק את ההליך.

בית משפט רשאי בכל שלב של דיון בתובענה להעבירה למגשר בהסכמת בעלי הדין. עם העברת העניין, בית המשפט יעכב את ההליכים שבפניו לתקופה שיקבע.

על כל מגשר לנהוג בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.

המגשר מנוע מלהשתמש במידע שהגיע לידיו במהלך ההליך (זולת לצורך הגישור) אם לא יכול היה להשיגו בדרך אחרת ולא ימסור מידע שהגיע לידיו למי שאינו צד לגישור.

דברים שנמסרו במסגרת ההליך לא ישמשו ראיה במשפט אזרחי.

מגשר רשאי להפסיק את ההליך במקרים מסוימים, בין היתר, כאשר ההסדר שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי, סותר את תקנת הציבור, בלתי הוגן לחלוטין, אינו מתיישב בעיניינו של קטין או פסול דין הקשור בסכסוך או עלול לגרום נזק ממשי לצד ג'.

ניתן ליתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור בבקשה לבימ"ש בדרך של המרצת פתיחה.

עורך דין לענייני מקרקעין

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד

היטל השבחה – היבטים כלכליים בתכנון

היטל השבחה- פיצויים- הפקעות היטל השבחה בדירות בהן יש שינוי תכנוני. תוכנית, שימוש חורג, הקלות. מס המוטל על עליית ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות שלטונית.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם